Sparisjóðurinn dafnar – Hagnaður eftir skatta var 153 milljónir

0
670

Aðalfundur Sparisjóðs Suður-Þingeyinga ses var haldinn í Skjólbrekku í Mývatnssveit 11.4. sl. Fundurinn var vel sóttur af stofnfjáreigendum.

Fram kom að rekstur sparisjóðsins gekk vel á liðnu starfsári. Hagnaður af rekstri eftir skatta var 153 milljónir. Mestu munaði þar um einsskiptistekjur vegna slita á Tryggingasjóði sparisjóðanna en hagnaður eftir skatta án þeirra einsskiptistekna var um 79 mkr. Innlán sparisjóðsins jukust á árinu um 4% og útlán um 18%.

Aðalfundur samþykkti heimild til stjórnar um að auka stofnfé sjóðsins um 80 milljónir króna. Núverandi stofnfjáreigendur hafa forkaupsrétt til 1. júlí 2019 en heimildin til stofnfjáraukningar gildir til 1.9. 2020. Heildarstofnfé sjóðsins nú er 159 milljónir og er í eigu um 400 aðila.

Fundarrmenn í Skjólbrekku

Eins og önnur fjármálafyrirtæki, glímir sparisjóðurinn við að viðhalda nægu eigið fé til að standast kröfur um CAD eiginfjárhlutfall. CAD hlutfall sjóðsins var 17,71% í lok síðasta starfsárs og krafan er nú 17,69%. Krafan hækkar í 18,19% á þessu ári og verður 19,19% 1.1.2020 og 19,44% frá 1.2.2020. Hluti eiginfjárkrafnanna tekur mið af þjóðfélagsaðstæðum og getur breyst með breyttum aðstæðum. Til samanburðar má nefna að sambærileg krafa um CAD hlutfall sparisjóðsins var 8% árið 2008 þegar
sjóðurinn stóð af sér efnahagshrunið.

Reinhard Reynisson stjórnarmaður með Kristjáni Snæbjörnssyni sem veitti viðtöku styrk til Grana og Þjálfa og Guðbergur Egill Eyjólfsson f.h. Daladýrðar.

Vegna góðrar afkomu síðasta árs veitir sjóðurinn um 10 mkr. til samfélagslegra verkefna á starfssvæði sínu. Á aðalfundinum voru Hestamannafélögunum Grana og Þjálfa veittur styrkur að fjárhæð 1 milljón króna til eflingar kennslu í hestaíþróttum fyrir börn og unglinga. Einnig var Daladýrð, húsdýragarðinum í Fnjóskadal veittur styrkur að sömu fjárhæð eða 1 milljón.

Eftirtaldir hlutu kostningu í stjórn sparisjóðsins:
Ari Teitsson, Anna Karen Arnarsdóttir, Helgi Héðinsson, Ragnheiður Þórhallsdóttir og Reinhard Reynisson. Fyrsti varamaður er Elísabet Gunnarsdóttir og annar varamaður er sr. Þorgrímur G. Daníelsson.

Hjá sparisjóðnum eru 11 starfsmenn á þremur afgreiðslustöðum, Laugum, Húsavík og í Reykjahlíð. Sparisjóðsstjóri er Gerður Sigtryggsdóttir.