Sparisjóður Suður Þingeyinga – Breið og góð þáttaka í stofnfjáraukningu

0
786

Á vormánuðum 2016 var ákveðið að auka stofnfé Sparisjóðs Suður-Þingeyinga og skyldi
stofnfjáraukningunni ljúka í ágúst 2017. Bæði var horft til núverandi stofnfjáreigenda en
einnig annarra viðskiptamanna og velunnara sparisjóðsins. Viðtökur hafa verið góðar innan
héraðs og einnig hafa allmargir aðilar víðsvegar af landinu tekið þátt. Stofnfé hefur aukist úr 67,5 milljónum í 157 milljónir og stofnfjáreigendur eru nú um 370. Stofnfjáraukningin hefur styrkt félagslega stöðu Sparisjóðs Suður-Þingeyinga og gerir sjóðnum kleift að auka útlán sín og mæta kröfum eftirlitsaðila. Nýir stofnfjáraðilar eru boðnir velkomnir í hópinn og öllum sem lagt hafa sparisjóðnum lið með stofnfjárframlögum er þakkað traustið.

Lokið er uppgjöri rekstrar Sparisjóðs Suður-Þingeyinga vegna fyrri árshelmings 2017.
Reksturinn var í góðu jafnvægi, bæði innlán og útlán jukust verulega og rekstrarhagnaður
eftir skatta var 14,7 milljónir. Heildareignir í lok tímabilsins voru um 7,9 milljarðar, bókfært
eigið fé 618 milljónir og CAD eiginfjárhlutfall sjóðsins 16,4%.