Samstarfshópur um ástand Mývatns

0
67

Sigrún Magnúsdóttir, umhverfis-og auðlindaráðherra hefur skipað samstarfshóp sem ætlað er að taka saman lykilupplýsingar um ástand mála í Mývatni. Á heimasíðu ráðuneytisins segir að Mývatn sé ein af okkar dýrmætustu náttúruperlum og horfa þurfi til sérstakrar verndarstöðu og verndargildis vatnsins og ástandsins nú varðandi bakteríublóma.

Mývatn
Mývatn

Hlutverk hópsins er að draga saman bestu fáanlega þekkingu um:

  • ástand Mývatns og Laxár og lífríkis þess og þann vanda sem við blasir þar sérstaklega nú
  • hverjar séu helstu uppsprettur næringarefna sem berast í Mývatn og líklegar orsakir þess vanda sem nú er við að eiga
  • hvaða aðgerðir koma til greina til að reyna draga úr ofauðgun og bakteríublóma í vatninu
  • hvernig unnt sé að bæta vöktun og upplýsingagjöf um ástand vatnsins og lífríki þess

Tilgangurinn er að aðstoða stjórnvöld við ákvörðunartöku varðandi mögulegar aðgerðir sem gætu komið að gagni til að draga úr álagi af manna völdum á lífríki vatnsins og bæta úr þeim vanda sem nú er að glíma við og lýsir sér helst í miklum blóma blábaktería í vatninu.

Í samstarfshópnum eiga sæti:

Hugi Ólafsson, formaður, umhverfis- og auðlindaráðuneyti, Árni Einarsson, forstöðumaður Náttúrurannsóknarstöðvarinnar við Mývatn, Bragi Finnbogason, formaður stjórnar Veiðifélags Laxár og Krákár,  Jón Óskar Pétursson, sveitarstjóri Skútustaðahrepps, Aðalbjörg Birna Guttormsdóttir, teymisstjóri hjá Umhverfisstofnun, Þorkell Lindberg Þórarinsson, forstöðumaður Náttúrustofu Norðausturlands og Hjördís Finnbogadóttir, fulltrúi Fjöreggs – félag um náttúruvernd og heilbrigt umhverfi í Mývatnssveit.

Stefán Einarsson, sérfræðingur í umhverfis- og auðlindaráðuneyti, mun vinna með hópnum og gert er ráð fyrir að samstarfshópurinn skili samantekt til ráðherra fyrir 17. júní nk.