Er skuld við þjóðvegi landsins forgangskrafa ?

Ari Teitsson skrifar

0
502

Þjóðvegirnir eiga sér árhundraða sögu, þeir hafa verið byggðir upp og þeim við haldið af þegnunum samkvæmt lagafyrirmælum og svo er enn þótt þeir beri nú önnur skráningarnöfn. Þannig munu í lögum ákvæði um að hluti gjalda af bifreiðaeldsneyti, hluti þungskatta  og hluti innflutningsgjalda af bifreiðum skuli renna til uppbyggingar og viðhalds vega.

 

Í upphafi þessarar aldar þ.e. til 2008 var uppbygging og viðhald vegakerfisins í viðunandi farvegi þótt vissulega væru ekki allir ánægðir.

Við hrunið 2008 breyttist geta samfélagsins mjög til hins verra. Talið er að útlagður kostnaður ríkisins (þegnanna ) af hruninu hafi numið 500 – 700 milljörðum og þurfti víða að leita fanga til að mæta því. Óhjákvæmilegt reyndist þá að skera mjög niður framlög til uppbyggingar og viðhalds þjóðveganna þótt gjaldtaka af bifreiðaeigendum breyttist ekki.

Þvi má með nokkrum rétti halda því fram að ríkið hafi fengið neyðarlán hjá þjóðvegunum á árabilinu 2009 til 2014 og lánið notað til að fjármagna hrunkostnað og síðan vaxtabyrði þessa vegna. Ekki verður hér reynt að meta heildarupphæð lánsins en sé miðað við vegafé fyrir hrun og á fjárlögum ársins 2017 annars vegar, og vegafé 2009 – 2014 hins vegar, nemur upphæðin væntanlega einhverjum tugum milljarða.

Sem betur fer voru ekki öll framlög ríkisins í kjölfar hrunsins tapað fé. Þannig mun ríkið t.d. hafa lagt Arion banka til um 50 milljarða sem horfur eru á að verði endurgreiddir að fullu á næstu mánuðum. Því vakna nú eðlilega spurningar um hvernig eigi að ráðstafa því fé. Flestir virðast sammála um að fénu skulið varið til að greiða niður skuldir, en hvaða skuldir?

Við skuldauppgjör er skuldum jafnan skipt í forgangskröfur (sem greiða skal fyrst) og almennar kröfur. Söfnun skulda við þjóðvegina hefur leitt til þess að nýbyggingar vega hafa verið mög takmarkaðar frá hruni og viðhaldi ábótavant. Þetta er óviðunandi og þó enn verra fyrir mjög aukið álag á vegi landsins vegna aukins fjölda ferðamanna. Þessir ferðamenn eru í raun bjargvættir þjóðarinnar og meginskýring þess hve efnahagur þjóðarbúsins hefur batnað hratt. Ætla má að ástand þjóðveganna sé eitt alvarlegasta vandamálið varðandi  þjónustu við ferðamenn og líklegast til að spilla orðspori okkar.

Veigamikil rök hníga þannig að því að skuldin við þjóðvegina sé forgangskrafa sem greiða skuli á undan öðrum skuldum ríkisins, sé svo ætti að nýta a.m.k. hluta þess fjár sem fæst við sölu Arionbanka til sérstaks átaks í vegagerð óháð nýsamþykktum fjárlögum.

Ari Teitsson