Ályktun frá sveitarstjórn Skútustaðahrepps vegna umræðu um framkvæmdir í Bjarnarflagi

0
82

Sveitarstjórn Skútustaðahrepps fagnar því að eftir 40 ára undirbúnings- og rannsóknarvinnu  séu  framkvæmdir  hafnar við landmótun á stöðvarhússlóð í Bjarnarflagi. Að baki er langt ferli.  Mest allan þann tíma hefur Rannsóknarstöðin við Mývatn sinnt ýtarlegum rannsóknum á lífríki svæðisins.

Í öllu þessu ferli hefur aldrei neitt komið fram sem  gefið hefur tilefni til að hætta við verkefnið. Rannsóknarvinnan var unnin af færustu sérfræðingum á hverjum tíma og hefur skilað sér í gildu umhverfismati og gildu deiliskipulagi sem unnið var undir vökulu auga sveitarstjórnar. Ástæða er til að vekja athygli á því að í tillögu að rammaáætlun er Bjarnarflag í nýtingarflokki.

 

Áratugareynsla er af jarðhitanýtingu í Mývatnssveit. t.d. var Kísiliðjan hf . sem hér starfaði í 40 ár stærsti jarðgufunotandi í heimi.

Íbúum Mývatnssveitar er náttúran  afar kær og enginn áform um að aðhafst neitt það sem skaðað getur lífríkið á nokkurn hátt.

Sveitarstjórn Skútustaðahrepps.