2400 hektarar skemmdir vegna kals í Þingeyjarsýslu

0
129

Eins og áður hefur komið fram er kaltjón á Norður- og Austurlandi verulegt. Ráðunautar RML hafa nú heimsótt flesta þá bændur sem þess hafa óskað og veitt þeim viðeigandi ráðgjöf. Í þessum ferðum hafa mjög margir bændur verið heimsóttir og því hafa ráðunautar RML ágæta yfirsýn yfir stöðuna eftir sveitum. Stórfellt kaltjón er á 127 bæjum í Þingeyjarsýslu eða á 2400 hekturum. Sagt er frá þessu á heimasíðu Ráðgjafamiðstðvar landbúnaðarins í dag.

Illa kalið tún
Illa kalið tún

Segja má að staðan sé sláandi þegar allt tjón af völdum kals er tekið saman:

Ísafjarðardjúp og Strandir: Verstu svæðin eru við Steingrímsfjörð og við norðanvert Djúp.
Húnavatnssýslur: Mjög víða er kal til ódrýginda en aðeins á fáum bæjum er tjónið stórfellt.

 
Skagafjörður: Verstu svæðin eru Hjaltadalur, Óslandshlíð, út eftir Sléttuhlíð, Viðvíkursveitin og Hegranesið.
Eyjafjörður: Verstu svæðin eru í Hörgárdal og Öxnadal.
Suður Þingeyjarsýsla: Verstu svæðin eru í Fnjóskadal, Reykjadal, Aðaldal og Mývatnssveit, en í raun er öll sýslan undirlögð í tjóni.
Norður Þingeyjarsýsla: Verstu svæðin eru í Þistilfirði, Öxarfirði og Kelduhverfi.
Austurland: Verstu svæðin eru í Vopnafirði, Jökuldal, Jökulsárhlíð, Hróarstungu, Fellum, Eiðaþinghá og Hjaltastaðaþinghá.
Hér að neðan má sjá yfirlit yfir áætlað tjón vegna kals á þeim bæjum sem hafa lent í stórfelldu tjóni og er hér miðað við að meira en 20% túnanna hafi kalið. Hér eru því ótaldir þeir bæir og tún þar sem kal verður vissulega til ódrýginda í heyfeng þetta sumarið. Það hefur því orðið verulegt tjón víða sem er ekki tiltekið hér. Rétt er að nefna að þetta er mat ráðunautanna á hverju svæði, en enn er verið að heimsækja bændur og skoða tún.

Býli með stórfellt tjón              Skemmdir hektarar
Ísafjarðardjúp og strandir 8                  80
Húnavatnssýslur                    3                  30
Skagafjörður                            33                500
Eyjafjörður                               38                900
Suður Þingeyjarsýsla          100               1900
Norður Þingeyjarsýsla        27                500
Austurland                               60                 1300
Samtals                                     269                5210

 

Til að setja þetta í samhengi við hvað það kostar að endurrækta einn hektara þá er það að lágmarki 100 þúsund við bestu aðstæður fyrir utan áburðarkostnað. Kostnaðurinn við endurræktun 5210 hektara er því að lágmarki 520 milljónir.