Vilja fjölga Þingeyingum

0
68

Aðalfundur Framsýnar, stéttarfélags Þingeyinga fór fram í gærkvöldi. Fundurinn fór vel fram og voru fundarmenn mjög ánægðir með rekstur og starfsemi félagsins á umliðnu starfsári. Í ljósi góðrar stöðu Framsýnar samþykkti aðalfundurinn að stórhækka réttindi félagsmanna úr sjóðum félagsins, það er úr sjúkra- og starfsmenntasjóði enda markmið félagsins að vera í fremstu röð stéttarfélaga á Íslandi. Meðal annars var samþykkt að greiða fullgildum félagsmönnum sem eignast börn kr. 100.000,- í fæðingarstyrk.

Fundarmenn voru ánægðir með tillögur stórnar og trúnaðarmannaráðs um að stórhækka greiðslur til félagsmanna úr sjóðum félagsins. Framsýn er um þessar mundir eitt öflugasta stéttarfélag landsins. Mynd: Framsýn.is
Fundarmenn voru ánægðir með tillögur stórnar og trúnaðarmannaráðs um að stórhækka greiðslur til félagsmanna úr sjóðum félagsins. Framsýn er um þessar mundir eitt öflugasta stéttarfélag landsins. Mynd: Framsýn.is

 

Þannig vill félagið leggja sitt að mörkum til að fjölga Þingeyingum. Þá var ályktað um kjara- og atvinnumál á fundinum. Áhugaverðar ályktanir þar sem stefna félagsins í þessum veigamiklu málaflokkum er komiðá framfæri.
Fundarmenn töldu ástæðu til að klappa fyrir starfsemi og rekstri félagsins í lok fundar.

Ályktun um kjaramál

„Aðalfundur Framsýnar stéttarfélags hvetur til samstöðu allra aðildarfélaga
Starfsgreinasambands Íslands í komandi kjaraviðræðum í haust við fyrirtæki,
ríki og sveitarfélög.

Því miður hafa stéttarfélögin ekki náð fram viðunandi árangri fyrir hönd
sinna umbjóðenda. Starfsgreinasambandið hefur verið klofið innbyrðis og
hefur það veikt samtakamáttinn til sóknar fyrir verkafólk. Samstaðan er
besta vopnið til að ná fram bættum kjörum fyrir verkafólk sem nýtur þess
vafasama heiðurs að verma botninn þegar kemur að framfærslu.

Krafan er að lægstu launin verði hækkuð umfram önnur laun, launajafnrétti
kynjanna verði virt, vinnuvikan verði stytt og hækkanir taki mið af getu
útflutningsfyrirtækjanna sem standa almennt vel um þessar mundir.

Þá gerir Framsýn þá kröfu að nýkjörin ríkistjórn leggi fram raunhæfar
tillögur um aðgerðir sem miði að því að skapa stöðugleika og lága verðbólgu
í þjóðfélaginu. Það er í raun besta kjarabótin sem almenningur getur fengið
í dag og lykillinn að þjóðarsátt í landinu til næstu ára.“

Ályktun um atvinnumál

„Aðalfundur Framsýnar stéttarfélags hvetur stjórnvöld til að fylgja eftir
áætlunum fyrri ríkistjórnar um uppbyggingu orkufreks iðnaðar á Bakka við
Húsavík. Mikilvægt er að ríkistjórnin taki við keflinu og styðji heimamenn í
að landa þeim verkefnum sem eru til skoðunar.

Það hefur lengi verið skoðun Framsýnar að nýta eigi þá miklu orku sem er
óbeisluð í Þingeyjarsýslum til atvinnuuppbyggingar í héraðinu. Það er í sátt
við umhverfið.

Þá fagnar félagið aðkomu Byggðastofnunar að málefnum Raufarhafnar sem átt
hefur undir högg að sækja í byggða- og atvinnumálum. Framsýn bindur vonir
við að með samstilltu átaki Byggðastofnunar, sveitarfélaga, menntastofnanna
og stéttarfélaga í Þingeyjarsýslum verði hægt að breyta lífsskilyrðum fólks
á Raufarhöfn til betri vegar.

Varanleg kjölfesta í atvinnulíf svæðisins fæst þó ekki nema með uppbyggingu
og stuðningi við sjávarútveg, bæði veiðar og vinnslu. Þar gegna stjórnvöld
lykilhlutverki.„

Frekari fréttir og myndir frá aðalfundinum má nálgast inn á heimasíðu félagsins, www. framsyn.is. [scroll-popup-html id=”12″]