Veiðifélag Mývatns – Þungar áhuggjur af ástandi lífríkis Mývatns og Laxár

0
181

Á félagsfundi í Veiðifélagi Mývatns í vikunni komu fram þungar áhyggjur félagsmanna af ástandinu í lífríki Mývatns og Laxár. Mörg alvarleg teikn eru á lofti og félagsmenn heita á æðstu yfirvöld umhverfis-, atvinnu-, ferða- og fjármála í landinu að beita sér fyrir því að rannsóknir á svæðinu verði efldar og gripið til aðgerða sem að gagni koma.

Mývatn
Mývatn

 

Mývatn og Laxá eru þjóðargersemar sem ríkið hefur skuldbundið sig til að vernda. Ljóst er að umfang verkefnisins er 400 manna samfélagi algerlega ofviða og því er nauðsynlegt að ríkisstjórnin bregðist hratt við að aðstoði við þetta mikilvæga mál.

 

Meðfylgj­andi er áskor­un sem var samþykkt á fundinum með öll­um greidd­um at­kvæðum nema einu. Hún er svohljóðandi:

Almennur félagsfundur í Veiðifélagi Mývatns, haldinn 4. maí, skorar á þartilbær yfirvöld að beita sér fyrir auknum fjárframlögum til rannsókna og aðgerða vegna síendurtekinna áfalla í lífríki Mývatns og Laxár. Vatnið sýnir skýr einkenni ofauðgunar. Það ástand er lítt þekkt í vötnum hér á landi en hins vegar mikið og alvarlegt vandamál víða erlendis. Á síðustu árum hefur þörungablómi (leirlos) í Mývatni aukist mjög mikið og líftími hans fram á haustið lengst. Afleiðingin er mikil eyðing á botngróðri. Formlega er viðurkennt að kúluskíturinn sé útdauður úr vatninu og annar gróður á hröðu undanhaldi. Arður af silungsveiðum hefur enginn verið í mörg ár og flestum andategundum fækkar.

Af viðbrögðum innlendra vísindamanna er ljóst að rannsóknir á þessum aukna þörungablóma, orsökum hans, afleiðingum og hvað er til úrbóta, eru allt of skammt á veg komnar. Hverjar eru raunverulegar orsakir hans og afleiðingar og hvað er hægt að gera til úrbóta?

Mývatn og Laxá eru vernduð með sérlögum og voru ásamt Þjórsárverum fyrstu svæðin sem Íslendingar tilnefndu á alþjóðlegan verndarlista Ramsar. Svæðið er þekkt um allan heim sem náttúrugersemi sem standa beri séstakan vörð um. Það væri okkur Íslendingum mikill álitshnekkir að bregðast ekki fljótt og vel við í þessu viðkvæma máli.

Nauðsynlegar rannsóknir og aðgerðir eru dýrari en svo að 400 manna samfélag standi undir kostnaðinum. Því heitir Veiðifélag Mývatns á Alþingi og ríkisstjórn að axla sinn hluta ábyrgðarinnar og sýna að lögin um vernd Mývatns og Laxár séu meira en orðin tóm. Heimamenn þurfa aðstoð, bæði í formi fjár og fagþekkingar til að möguleiki sé á að snúa þessari óheillaþróun við.