Umhverfisráðherra vill nýtt umhverfismat fyrir Bjarnarflagsvirkjun

0
123

Sigurður Ingi Jóhannsson umhverfisráðherra hvetur Landsvirkjun til að vinna nýtt umhverfismat fyrir Bjarnarflagsvirkjun við Mývatn þar sem forsendur hafi breyst frá því að núverandi mat, sem gert var fyrir tíu árum, var unnið.  Þetta kemur frá á heimasíðu ráðherra í dag.

Sigurður Ingi Jóhannsson.
Sigurður Ingi Jóhannsson.

“Bjarnarflagsvirkun er í nýtingarflokki rammaáætlunar og hefur Landsvirkun nýtingarrétt á svæðinu. Umhverfismat virkjunarinnar er hins vegar nærri tíu ára gamalt og staðreyndin sú að á þeim tíma hefur orðið til mikil ný reynsla og þekking á umhverfisáhrifum við byggingu jarðvarmavirkjana og forsendur því breyst. Ég tel afar mikilvægt að Landsvirkjun vinni nýtt umhverfismat fyrir Bjarnarflagsvirkun við Mývatn.

Bjarnaflagsvirkjun er á afar viðkvæmu svæði og hafa komið fram vísbendingar um að virkjunin geti hugsanlega haft áhrif á hið viðkvæma lífríki Mývatns.

Jafnframt þarf að gæta betur að áhrifum virkjunarinnar á hagsmuni heimamanna svo og ferðaþjónustunnar sem byggir á sérstæðri náttúru svæðisins. Má meðal annars nefna losun affallsvatns, áhrifa niðurdælingar á vatnsstrauma neðanjarðar og brennisteinsmengun.

Samfélagið í Mývatnssveit byggir að mestu á ferðaþjónustu og landbúnaði. Lífríki Mývatns er einstætt á heimsvísu, svæðið er friðlýst og á skrá yfir alþjóðlega mikilvæg votlendissvæði (Ramsar). Ég hvet Landsvirkjun til að láta vinna nýtt umhverfismat fyrir Bjarnarflagsvirkjun þar sem tekið verði fyllsta tillit til allra fyrirliggjandi upplýsinga og nýjustu þekkingu beitt þannig að lífríki og sérstæðri náttúru Mývatns verði ekki ógnað”.