Um þekkingu og öfga

0
88

Ég fór á ágætan upplýsingafund um væntanlega Bjarnarflagsvirkjun í Mývatnssveit í fyrradag. Þar fluttu erindi fulltrúar Landsvirkjunar og Rannsóknarstöðvarinnar við Mývatn. Fræðandi erindi um þær rannsóknir og mælingar sem hafa farið fram og eru í gangi, og þær niðurstöður sem fyrir liggja. Fundarmönnum gafst síðan kostur á að spyrja frummælendur, til að fá gleggri upplýsingar. Annar fundur var haldinn seinna um kvöldið fyrir íbúa í Mývatnssveit um sama efni. Eftir fundina hafa verið á flakki um netið fullyrðingar um að tugir Mývetninga hafi lýst áhyggjum af fyrirhuguðum framkvæmdum og að niðurstaðan hafi verið að Mývetningar séu allir sem einn á móti framkvæmdum í Bjarnarflagi.

Gílsi Sigurðsson
Gísli Sigurðsson

Það er nú í besta falli ónákvæmt að halda því fram að tugir Mývetninga hafi lýst áhyggjum af áhrifum Bjarnarflagsvirkjunar á lífríki Mývatns og Laxár á nefndum fundum. Á þeim fundi sem ég sótti voru um eða yfir 90 manns en 11 tóku til máls, og aðeins hluti þeirra eru búsettir í Mývatnssveit. Þeir sem töluðu báru flestir einungis fram spurningar til frummælenda, en nokkrir lýstu í leiðinni skoðunum sínum á ýmsum málum, svo sem Hellisheiðarvirkjun, Kárahnjúkavirkjun, Lagarfljóti, Landsvirkjun og starfsmönnum hennar, og vissulega einnig Mývatni og lífríki þess.
Öllum er umhugað um velferð náttúrunnar í Mývatnssveit. Vegna þessarar umhyggju sneru spurningarnar því flestar að því hvort ástæða væri til að hafa áhyggjur vegna væntanlegrar virkjunar. Orkuvinnsla í Bjarnarflagi hefur staðið í áratugi, um tíma samsvaraði hún allt að 45 MW í heild. Engar rannsóknarniðurstöður heyrði ég nefndar sem benda til þess að sú orkuvinnsla hafi haft neikvæð áhrif á Mývatn eða lífríki þess. Engar rannsóknarniðurstöður heyrði ég heldur nefndar sem benda til þess að væntanleg Bjarnarflagsvirkjun eins og ætlað er að hún verði muni hafa neikvæð áhrif á Mývatn eða lífríki þess.

Að minnsta kosti ein fyrirspurn kom fram um hvort rannsökuð hefðu verið áhrif úrgangs frá ferðamönnum á lífríki Mývatns. Svarið var að slíkt hefur ekki verið rannsakað. Í ljósi mikils og stöðugt vaxandi fjölda ferðamanna í Mývatnssveit má spyrja hvort ekki væri rétt að láta náttúruna njóta vafans og loka Mývatnssveit fyrir ferðamönnum þar til niðurstöður slíkra rannsókna liggja fyrir? En það væru jú öfgar, og öfgar eru sjaldnast til góðs.

Engin skoðanakönnun fór fram um hve stór hluti fundarmanna væri fylgjandi eða andvígur væntanlegri virkjun. Stærsti hluti fundarmanna var kominn til að kynna sér málið, þagði og hlustaði, en var ekki kominn til að segja sitt álit á framkvæmdinni eða öðrum málum. Að túlka niðurstöðu fundanna á þann veg að ekki þurfi lengur að efast um að Mývetningar séu allir sem einn á móti Bjarnarflagsvirkjun, er kolrangt. Það eru öfgar. Afstaða fundarmanna var ekki könnuð og kom ekki fram, nema hjá mjög fáum. Að jafnaði hjálpar það málstað, að þeir sem fyrir honum mæla fari rétt með staðreyndir. Það á líka við um þá sem kenna sig við náttúruvernd.