Markaðsstofa Norðurlands gagnrýnir harðlega fjárlagafrumvarpið

0
96

Markaðsstofa Norðurlands gagnrýnir harðlega frumvarp til fjárlaga sem nú liggur fyrir Alþingi. Í því frumvarpi er ekki gert ráð fyrir að fjármagna nýsamþykkta samgönguáætlun og vantar þar mikið uppá.

Dettifoss. Mynd Hörður Jónasson

Í tilkynningu segir að Markaðsstofan furði sig á þessu misræmi sem gengur þvert gegn yfirlýsingum flestra stjórnmálamanna fyrir nýafstaðnar kosningar um nauðsyn þess að setja meira fjármagn í uppbyggingu innviða. Fyrir ferðaþjónustu á Íslandi er viðhald og uppbygging vegakerfisins og annarra samgöngumannvirkja einn mikilvægasti þáttturinn til þess að atvinnugreinin nái að vaxa og dafna öllum landsmönnum til heilla.

Áframhaldandi fjársvelti til samgöngumála mun leiða til hruns í samgöngukerfinu innan skamms tíma sem mun koma hart niður á ferðaþjónustu, öðrum atvinnugreinum og íbúum landsins.

Það er með öllu óásættanlegt að enn eina ferðina sé verið að fresta framkvæmdum sem margoft er búið að setja á samgönguáætlun, en detta alltaf út vegna þess að áætlunin er ekki fjármögnuð til fulls.

Dettifossvegur nr 862 er þar efstur á blaði. Ákvörðun um að draga til baka fyrri ákvörðun um fjármögnun á Dettifossvegi væri áfall fyrir ferðaþjónustuaðila í Þingeyjarsýslum og Norðurland í heild sinni. Þessi vegur liggur að aflmesta fossi Evrópu sem er eitt stærsta aðdráttarafl fyrir ferðamenn á Norðurlandi. Vegurinn er að hluta til gamall, niðurgrafinn moldarvegur sem getur alls ekki annað þeirri eftirspurn sem nú þegar er til staðar á þessu vinsæla ferðamannasvæði. Óviðunandi ástand vegarins er ekki einungis hamlandi á núverandi umferð, heldur dregur einnig verulega úr möguleikum ferðaþjónustunnar að vaxa sem skildi á þessu svæði. Það sama á við um fleiri vegi að öðrum vinsælum náttúruperlum á Norðurlandi s.s. Vatnsnesveg að Hvítserk.

Markaðsstofan skorar á Alþingi að gera nauðsynlegar breytingar á fjárlagafrumvarpi til þess að tryggja fulla fjármögnun á samgönguáætlun sem er nýbúið að samþykkja á Alþingi.

F.h. Markaðsstofu Norðurlands Hjalti Páll Þórarinsson

Undir þessa yfirlýsingu rita einnig sérstaklega:

Guðbjartur Ellert Jónsson, Norðursigling

Gunnar Jóhannesson, Norðurhjari

Gunnar M. Guðmundsson, SBA-Norðurleið

Rúnar Óskarsson, Fjallasýn

Stefán Guðmundsson, Gentle Giants

Steingrímur Birgisson, Höldur

Sævar Freyr Sigurðsson, Saga Travel

Valdimar Halldórsson, Hvalasafnið á Húsavík

Örlygur Hnefill Örlygsson, Könnunarsögusafnið á Húsavík / Húsavík Cape Hotel