Landsnet hefur lagt fram frummatsskýrslu fyrir Kröflulínu 3 til athugunar hjá Skipulagsstofnun. Krafla – Fljótsdalur.

Um verkefnið
Kröflulína 3 fer um þrjú sveitarfélög: Skútustaðarhrepp, Fljótsdalshérað og Fljótsdalshrepp.  Áætluð lengd línunnar er 122 km og mun hún liggja að mestu samsíða Kröflulínu 2. Markmið framkvæmdarinnar er að bæta raforkuflutningskerfið, auka stöðugleika og gæði orkuafhendingar á Norður- og Austurlandi. Í mati á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar er loftlína aðalvalkostur. Jafnframt er lagt fram mat á nokkrum jarðstrengskostum á línuleiðinni. Í frummatsskýrslunni er lagt mat á þætti eins og gróður, fuglalíf, jarðmyndanir, fornleifar, náttúruvernd, neysluvatn og vatnsvernd, útivist og ferðamennsku, landnotkun á afrétti, áhættu og öryggismál.

Kynning frummatsskýrslu
Tillaga að ofangreindri framkvæmd og skýrsla um mat á umhverfisáhrifum hennar liggur frammi til kynningar frá 16. mars til 5. maí 2017 á eftirtöldum stöðum: Á bókasafninu á Egilsstöðum, á Amtsbókasafninu á Akureyri á sveitarskrifstofum Skútustaðahrepps, Reykjahlíð og  Fljótsdalshrepps, Végarði og bæjarskrifstofum Fljótsdalshéraðs, Egilsstöðum, í Þjóðarbókhlöðunni og hjá Skipulagsstofnun. Frummatsskýrslan er aðgengileg á vef Skipulagsstofnunar: www.skipulag.is, á vef Landsnets: www.landsnet.is, og á vef verkfræðistofunnar Eflu: www.efla.is.

Kynningarfundir
Niðurstöður frummatsskýrslu verða kynntar á opnum húsi frá kl. 18:00- 21:00 á eftirtöldum stöðum:  Félagsheimilinu Skjólbrekku í Skútustaðahreppi þann 27. mars, Icelandair hótel Hérað á Egilsstöðum þann 28. mars og í Nauthól í Reykjavík þann 5. apríl.

Athugasemdafrestur
Athugasemdafrestur: Allir geta kynnt sér frummatsskýrsluna og lagt fram athugasemdir. Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast eigi síðar en 5. maí 2017 til Skipulagsstofnunar, Borgartúni 7b, 105 Reykjavík eða með tölvupósti á skipulag@skipulag.is.

skoða nánar hér.