Jákvæð afkoma af rekstri Skútustaðahrepps á árinu 2015

0
68

Hagnarður varð af rekstri sveitarfélagsins Skútustaðahrepps á árinu 2015 um 7,9 milljónir króna. Rekstartekjur samstæðu námu 408,8 milljónum króna. Þar af námu rekstartekjur A hluta 378,8 milljónum. Rekstargjöld fyrir afskriftir og fjármagnsliði námu 367,4 milljónum, þar af námu rekstargjöld A hluta 352,2 milljónum. Afskriftir, fjármagnsgjöld, tekjuskattur og hlutdeild minnihluta námu samtals 33,5 milljónum í samstæðu þar af 19,8 milljónir í A hluta. Rekstarniðurstaða samstæðu var því jákvæð um 7,9 milljónir þar af var rekstur A hluta jákvæður um 4,9 milljónir. Til samanburðar var halli í rekstri samstæðu árið 2014 rúmar 36 milljónir króna. Frá þessu segir í fréttatilkynningu.

Skjaldarmerki_Skutustadahrepps

Veltufé frá rekstri samstæðu nam 37,5 milljónum þar af nam veltufé frá rekstri A hluta 24,6 milljónum. Fjárfestingar á árinu námu 40,5 milljónum króna. Engin ný langtímalán voru tekin á árinu og voru langtímalán greidd niður um 21,8 milljónir. Eigið fé samstæðu í árslok nam 316,2 milljónum. Skuldahlutfall samkvæmt sveitarstjórnarlögum var 55,5% en var 68,0 % árið 2014 en viðmið samkvæmt sveitarstjórnarlögum er 150%. Samkvæmt 64. gr laga ber sveitarstjórn að sjá til þess að samanlagðar tekjur A og B hluta skuli á hverju þriggja ára tímabili ekki vera hærri en sem nemur samanlögðum tekjum. Tímabilið 2015-2017 mun þetta skilyrði verða uppfyllt gangi áætlanir eftir um 18 milljónir. Til samanburðar var halli tímabilið 2014-2016 um 26 milljónir.

Mikill viðsnúningur hefur orðið í rekstri sveitarfélagsins frá árinu 2014 og er ánægjulegt að sjá jákvæða niðurstöðu þrátt fyrir gríðarlegar launahækknir á árinu 2015. Útsvarstekjur vaxa umtalsvert milli ára í samræmi við jákvæða íbúaþróun. Rekstarkostnaður fyrir utan laun hefur lækkað mikið og nemur um 42,5% af tekjum. Þetta hlutfall var 53% árið 2014.

Ljóst er að ráðdeild og aðhald í rekstri ásamt auknum tekjum hafa leitt til þess að jafnvægi hefur náðst í rekstri sveitarfélagsins. Mikilvægt er að svo verði áfram og ganga áætlanir sveitarstjórnar útá að svo verði.